Jakie pomyłki związane z zarządzaniem ludźmi popełniają managerowie?

W każdej spółce, która zatrudnia dużą liczbę pracowników, znajduje się dział pod nazwą HR, w którym są zatrudnieni fachowcy zajmujący się m.in. koordynacją pracy wszystkich pracowników.

zarządzanie ludźmi

Autor: SOZIALHELDEN
Źródło: http://www.flickr.com
Zarządzanie pracownikami ma kluczowe znaczenie dla poprawnego funkcjonowania korporacji, gdyż zarządzanie ludźmi oznacza kierowanie nie tylko ich obowiązkami, ale także ich motywowaniem, uczuciami, odwagą czy nawet poczuciem ich wartości. Naturalnym jest fakt, że jeśli pracownicy czuliby się dowartościowani, zaś oni sami będą odczuwali szacunek do realizowanej przez nich pracy, to jakość tej pracy będzie wyższa. Niestety szefowie często popełniają pewne pomyłki, które ostatecznie mają zły wpływ na całą korporację. A czasem wystarczy zrobić nieduży gest poważania. To nie musi być premia, czasami wystarczy pewien wyjazd konsolidacyjny albo chociażby ponadplanowe wakacje. Ponadto motywowanie nie może polegać wyłącznie na klepaniu po plecach.

Następnym błędem jest przeświadczenie, że jeden członek personelu nie posiada żadnego wpływu na całą korporację. Może jest jedynie trybikiem w wielkiej maszynie, jednak należy mu się odpowiednie uznanie. Dobry przełożony nie może jednocześnie wymagać tak pomysłowości, jak i posłuszeństwa.

Korci Cię, by pozostawić jakąś opinię pod powyższym tekstem? Nie zapominaj, że każdy komentarz ze strony (https://reset2.pl/oferta/standard/r2fk) będzie przez nas przestudiowany z chęcią.

To dwie sprzeczne kwestie. Ponadto psychoanaliza behawioralna przekonuje, że standardowa technika wyróżnień za osiągnięcia oraz kar za złe wyniki, nie w każdym przypadku jest dobra.

Wszystko jest zależne od konkretnej sytuacji i konkretnego pracownika. Zazwyczaj jedna nagrodą zachęca pracowników do żądania jeszcze większych nagród.